สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการวามร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รุ่นที่ 4

ข่าวทั่วไป Thursday September 29, 2022 14:59 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการวามร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม "หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล" รุ่นที่ 4/2565 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่อำเภอบ้านฉางและแรงงานนอกระบบที่สนใจ (พื้นที่ Zone A) จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานนอกระบบที่ขาดทักษะและความคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สนับสนุนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การมีรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ