"ไทยวาโก้" เดินหน้ารณรงค์ "โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน" ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบางคอแหลม พร้อมสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

ข่าวทั่วไป Wednesday October 5, 2022 11:34 —ThaiPR.net

จากแนวโน้มการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนั้นก็มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดความรู้และความเข้าใจของการเกิดโรค ขาดการเข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ ที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของผู้หญิง จึงพร้อมเดินหน้าสานต่อ "โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน" ด้วยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "รู้ทันมะเร็งเต้านม" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนชุมชนเขตบางคอแหลม พร้อมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้าจัดโครงการฯ รณรงค์มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชนในเขตบางคอแหลมรวม 28 ชุมชน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นมะเร็งเต้านม และต้องการช่วยดูแลให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม จึงได้จัดตั้งโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน รณรงค์ ป้องกัน และสนับสนุน ให้ผู้หญิงไทยรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังทำเสื้อชั้นใน และเต้านมเทียม เพื่อมอบให้กับผู้ที่สูญเสียเต้านม ใช้เสริมความมั่นใจ และสร้างความสมดุลให้ร่างกาย โดยกิจกรรรมของโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน เป็นการขยายการดำเนินงานจากแนวคิด 'สานพลังประชารัฐ' ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ที่ดำเนินโครงการมากว่า 20 ปี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไทยวาโก้ ได้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำนักงานเขตบางคอแหลม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง นอกจากการให้ความรู้เพื่อให้ทุกคนห่างไกลจากมะเร็งแล้ว ยังมีการสาธิตการตรวจเต้านมโดยทีมพยาบาลผู้ชำนาญการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อช่วยตรวจความผิดปกติด้วยตนเอง และหากตรวจพบสิ่งที่น่าสงสัยหรือเป็นกังวล ทางบริษัทฯ จะมีการนัดตรวจอีกครั้งนี้ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด"

โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตบางคอแหลม ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น และเห็นความสำคัญของโครงการฯ

นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือว่า "ความร่วมมือกันระหว่างเขตบางคอแหลม และบริษัท ไทยวาโก้ ในการจัดกิจกรรมโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะแรกที่จะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ได้รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัท ไทยวาโก้ จะมาทำการตรวจคัดกรองโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม หากพบว่ามีความเสี่ยง ทางบริษัท ไทยวาโก้ ก็จะดำเนินการรับผิดชอบให้ตลอดกระบวนการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนด้านสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ส่งทีมแพทย์และพยาบาลมาอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่ปัจจุบันมีสถิติสูงแซงมะเร็งปากมดลูกไปแล้ว โครงการนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับชาวชุมชนบางคอแหลม เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้หญิงในชุมชนยังไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งในเบื้องต้นมาก่อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสตรวจหาความเสี่ยง หากเจอในระยะแรกก็จะสามารถมีโอกาสรักษาให้หายได้"

สำหรับ พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในฐานะวิทยากรที่มาให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อรู้ทันมะเร็งเต้านม กล่าวว่า "จากเดิมมะเร็งปากมดลูกอาจจะเคยเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย แต่สถิติในปัจจุบันการเกิดมะเร็งเต้านม นับเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิงไทย และมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงพบว่ามีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว ในปีล่าสุดพบผู้ป่วยหญิงเป็นมะเร็งเต้านมมีสถิติสูงสุดถึงกว่าสองหมื่นราย ในขณะที่อัตราการตายจากมะเร็งเต้านมเฉลี่ยปีละสี่พันกว่าราย แต่เนื่องจากการตรวจคัดกรองพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกจำนวนมากขึ้น กลับส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตที่ไม่มีการเพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากนี้ การตรวจเจอในช่วงเริ่มต้นยังส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีโอกาสรักษาหาย และกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมค่ะ"

ทางด้านชาวชุมชนเขตบางคอแหลมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ 'โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน' นอกจากรู้สึกขอบคุณโครงการฯ ที่ทำให้มีโอกาสได้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นแล้ว ยังได้รับคำแนะนำและเทคนิคในการตรวจด้วยตนเอง ทำให้สามารถนำกลับไปตรวจสอบความผิดปกติได้ที่บ้าน ช่วยลดความกังวลและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจริงก็สามารถแก้ไข และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ เพราะสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะส่งผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้กลับมา มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอีกครั้ง สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งในระดับสังคม และชุมชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น มอบเงินจำนวน 25 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิถันยารักษ์ จัดสร้าง "รถโมบายยูนิต" หรือรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่คันแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการตรวจเบื้องต้น ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้สมทบทุนสร้างศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ทั้งยังสนับสนุนทุนงานวิจัยให้แก่แพทย์และพยาบาลในโรงพบาบาลต่างๆ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ