เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "J&T E-LOGIS" เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ

ข่าวทั่วไป Wednesday October 5, 2022 11:54 —ThaiPR.net

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "J&T E-LOGIS" เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ ให้แก่นิสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัว "J&T E-LOGIS" (เจแอนด์ที อี-โลจิส) โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจสำหรับการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้แก่นิสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในด้านโลจิสติกส์ ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

โครงการ "J&T E-LOGIS" จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและนักศึกษาที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษา รวมถึงการทำงานในอนาคต เนื้อหาในหลักสูตรของการอบรม จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักพื้นฐานของธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงกระบวนการทำงานจริงในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้ร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลต่างๆ มากมายจาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อีกด้วย

นอกจาก คุณมนัสวีร์ ศรัทธานุศาสตร์ และคุณศิริพรรณ เบี้ยวทุ่งน้อย ตัวแทนจากเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจะบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดส่งพัสดุ เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานในสายงานโลจิสติกส์แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ มีธรรม ณ ระนอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะทำงานพัฒนาบุคลากรโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคุณกันตภณ พร้อมมูล หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ จากช้อปปี้ ประเทศไทย ในฐานะวิทยากรรับเชิญมามอบความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุและอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน อาทิ แนวโน้มการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่องานโลจิสติกส์ในประเทศไทยและเอเชีย และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในอนาคต เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทำงานในสายงานโลจิสติกส์ในอนาคต

รองผู้อำนวยการ มีธรรม ณ ระนอง กล่าวว่า "สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจโลก แต่กลับมีส่วนช่วยให้ธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซเติบโต เนื่องด้วยผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการของ B2B ที่ลดลง แต่ B2C กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต กล่าวเสริมว่า "ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของแผนกใดแผนกหนึ่ง"

ในปัจจุบัน ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งจากนิสิต คณะอาจารย์ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะที่ เจแอนด์ที เอ็กเพรส คือหนึ่งในผู้ให้บริการ ขนส่งพัสดุระดับโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยทำธุรกิจหลักด้านการจัดส่งพัสดุด้วยความรวดเร็วและให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิตจะสามารถนำความรู้ความสามารถจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและนำไปต่อยอดสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคตได้

สามารถติดตามข่าวสารของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้ที่
เว็บไซต์: www.jtexpress.co.th
Facebook: J&T Express Thailand
Instagram: @jntexpressth
Twitter: twitter.com/jntexpressth
Tik Tok: @jntexpressth

และแอพพลิเคชัน J&T Thailand รวมถึงสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center ที่เบอร์ 1470

เกี่ยวกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส บริษัทขนส่งระดับโลกผู้มอบบริการหลักด้านการขนส่งพัสดุด่วนและการขนส่งข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสคือบริษัทจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยทำธุรกิจหลักด้านการจัดส่งพัสดุด้วยความรวดเร็วและให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ประสบการณ์คุณภาพแบบบูรณาการให้กับลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ครอบคลุม 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยึดมั่นในภารกิจ "customer-oriented and efficiency-based" ในการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการผ่านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ