วว. ร่วมติดตามคณะ รมว.อว. ปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ข่าวทั่วไป Thursday October 6, 2022 10:53 —ThaiPR.net

วว. ร่วมติดตามคณะ รมว.อว. ปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 65 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างไทย-กัมพูชา และการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของกัมพูชา  โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) น.ส.กาญจนา ทุมมานนท์ ผอ.สำนักผู้ว่าการ และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.กองพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม วว. ร่วมติดตามคณะ   

สำหรับภารกิจในวันที่ 5 ต.ค. 65 รมว.อว. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Heng Sok Kung, Secretary of State กระทรวงการอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนความร่วมมือด้วยการจัดตั้งคณะทำงาน (Joint Committee) ระหว่าง 2 กระทรวง โดยมีสาขาที่สนใจร่วมกัน เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ พลังงาน เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีวัสดุและนาโน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ