CHG เปิดทางเลือกใหม่ ช่วยคนไทยสร้างชีวิตใหม่ไร้พุง ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคอ้วน โชว์จุดเด่นผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร "3 แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว"

ข่าวทั่วไป Monday October 10, 2022 10:02 —ThaiPR.net

CHG เปิดทางเลือกใหม่ ช่วยคนไทยสร้างชีวิตใหม่ไร้พุง ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคอ้วน โชว์จุดเด่นผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร

"รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์" ก้าวล้ำ! เปิดมิติใหม่ของการลดความอ้วนที่เห็นผลได้จริง ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร โดยชูจุดเด่น "แผลเล็กกว่าสะดือ" ทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้คนไทยห่างไกลจาก "โรคอ้วน" อย่างปลอดภัย พร้อมวางเป้ายกระดับสู่ความเป็นผู้นำแห่งภาคตะวันออก ตามเป้าหมายหลักของเครือรพ.จุฬารัตน์ที่ต้องการจะเป็น Star of the East โดยการขยายศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง "ลดอ้วนลดโรค" ไปยังโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ภายใต้นิยาม " มากกว่าความมั่นใจ คือการมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตใหม่ไร้พุง ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์"

แพทย์หญิง ภิรญา ใจดีเจริญ  ผู้จัดการแผนกครีเอทีฟ มาร์เก็ตติ้ง  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดเผยว่า  ภาวะน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน ถือเป็นภัยเงียบในร่างกาย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอ้วนมากถึงประมาณ 9% ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  ความเร่งรีบต่างๆ  การบริโภคอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลมากขึ้น  รวมถึงออกกำลังกายน้อยลง  ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอ้วนโดยที่ไม่รู้ตัว นอกจากนี้แล้ว  โรคอ้วนยังมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาเช่น  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ  โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ ข้อเข่าเสื่อม โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง   โดยผู้ที่มีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ทุก ๆ ค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่ง จะทำให้ผู้ป่วยมีอายุขัยเฉลี่ยลดลง 8-10 ปีเทียบกับคนน้ำหนักปกติ   ซึ่งในทางการแพทย์จะแนะนำให้ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย แต่หลายคนไม่สามารถลดน้ำหนักด้วยวิธีดังกล่าวได้   ยกตัวอย่างเช่น  คนที่น้ำหนักตั้งต้น 150 กิโลกรัม หากต้องการจะลดน้ำหนักลงให้เหลือ 75 กิโลกรัมได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนั้นจะทำได้ยากเพราะน้ำหนักเยอะ  หัวเข่ามักจะมีปัญหาไม่สามารถออกกำลังกายหนัก ๆได้   หรือแค่เดินก็จะรู้สึกเหนื่อย  ดังนั้น การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก จึงเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว และเห็นผลได้จริง

โดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดอ้วนลดโรค โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและดูแลคนไข้ที่เข้าเกณฑ์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนอันตรายที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 32.5 ขึ้นไป ร่วมกับมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องกับความอ้วน      หรือผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป   ที่พยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเอง ทั้งควบคุมอาหารและออกกำลังกายมาแล้วแต่ไม่ได้ผล    โดยในการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะใช้กล้องและเครื่องมือขนาดเล็กสอดผ่านเข้าไปตัดกระเพาะอาหาร เพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ลดการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ให้เหลือกระเพาะอาหารในส่วนที่จำเป็นและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และมีการตัดกระเพาะอาหารส่วนที่คอยสร้างฮอร์โมนหิวออกไปด้วย ทำให้หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้น้อยลง โดยที่ไม่รู้สึกหิวหรือรู้สึกหิวน้อยลง  ส่วนรอยแผลจะมีขนาดเล็ก เพียง 3 รู  ความยาวประมาณ 1.5-2 เซ็นติเมตรเท่านั้น

สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการผ่าตัดรักษา   จากข้อมูลสถิติการติดตามน้ำหนักจำนวน 900  ราย ที่ได้รับการผ่าตัดที่ศูนย์ผ่าตัดผ่ากล้องรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  พบว่า  ใน 1 เดือนแรกน้ำหนักจะลดลงได้ประมาณ 10% ของน้ำหนักตั้งต้น   ในเดือนที่ 3 น้ำหนักจะลดลงประมาณ 20%  ในเดือนที่ 6 น้ำหนักจะลดลงประมาณ 30%   และภายใน 1 ปี น้ำหนักจะลดลงได้ 40%   ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดๆ คือ  หากน้ำหนักเริ่มต้นก่อนผ่าตัด  อยู่ที่  100 กิโลกรัม     หลังผ่าตัดเดือนแรก  จะลดน้ำหนักได้ประมาณ 10 กิโลกรัมในเดือนแรก    ในเดือนที่สาม  น้ำหนักจะลดลงได้ประมาณ 20%  คือ เหลือ 80 กิโลกรัม     พอถึงเดือนที่ 6  น้ำหนักจะลดลงประมาณ 30% คือเหลือ 70 กิโลกรัม  และเมื่อครบ 1 ปี  หากสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ปรับการกินได้ มีการออกกำลังกายช่วย   น้ำหนักจะสามารถลดลงไปได้ถึง 40-50% นั่นคือเหลือน้ำหนักเพียง 50-60   กิโลกรัม ซึ่งนอกจากน้ำหนักที่จะลดลงได้จริงแล้ว   การผ่าตัดกระเพาะสามารถรักษาโรคร่วมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง  โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ เป็นต้น ทำให้หลังการผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่ สามารถหยุดยาโรคประจำตัวหรือลดยาที่รับประทานลงได้  

"ทั้งนี้ ภายหลังการผ่าตัดส่องกล้องตัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนัก  ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องรพ.จุฬารัตน์3 อินเตอร์ ยังมีการดูแลแบบต่อเนื่องครบวงจร  มีการสร้างชุมชนของคนที่เป็นแฟนคลับ ที่มีความสนใจในเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ทั้งที่กำลังศึกษาหาข้อมูล  กำลังอยู่ในกระบวนการรักษา รวมทั้งผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดไปแล้ว    มีคุณหมอและทีมแอดมิน  มาร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด    ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการปฏิบัติตัว การเลือกการทานอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ และสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน"  แพทย์หญิงภิรญา กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ยังคงให้ความสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์ ห่วงใยสุขภาพผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ให้มีรูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสม สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนในทุกวัยมีสุขภาพดี โดยเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านศักยภาพทางการแพทย์ ขยายศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง "ลดอ้วนลดโรค" ไปยังโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ภายใต้คำนิยาม " มากกว่าความมั่นใจ คือการมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตใหม่ไร้พุง ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเป็นเลิศทางการแพทย์และเป็นผู้นำในภาคตะวันออกของประเทศ (Star of the East)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ