ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ "Sustainable Banking"

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 17, 2022 17:24 —ThaiPR.net

ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ "Sustainable Banking" ภายในงานอบรมหลักสูตร "ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ" ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อาทิ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสื่อสารเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับ Operation การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การสร้างความแข็งแรงในด้านผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินขององค์กร 2.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.ด้านสังคม (Social) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และ 4.ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมบรรยายพิเศษดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) จากชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ