KKBS ร่วมมือกับ OR Academy บริษัท ปตท. เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ Education/Digital Transformation

ข่าวทั่วไป Wednesday October 19, 2022 08:53 —ThaiPR.net

KKBS ร่วมมือกับ OR Academy บริษัท ปตท. เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ Education/Digital Transformation

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย กล่าวสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นายมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงาน และ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. กล่าวว่า "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformationและ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสำเร็จได้ และพบว่าสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ศูนย์ฝึกอบรมให้บริการด้านวิชาการในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจน้ำมันในทุก ๆ ด้าน ที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจน้ำมัน ตั้งแต่การตลาดค้าปลีก การตลาดพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของน้ำมันและธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน"

"ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย OR คือ ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ทำให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นมากกว่า "สถานีบริการน้ำมัน" เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย ศูนย์บริการยานยนต์ ธนาคารสาขา ธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน โดยปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกของ OR เติบโตและมีการขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น รวมถึงขยายสาขาไปยังต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ OR ยังเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ เท็กซัส ชิกเก้น ฮั่วเซ่งฮง ติ๋มซำ รวมทั้งยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยชั้นนำอีกมากมาย ที่ได้เข้าร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานีบริการน้ำมันพีทีทีสเตชั่น ทั้งนี้ จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหารของสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้ และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดำเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย"

คุณมนชัย บุญอิ่ม กล่าวว่า ในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสององค์กรที่เป็นรากฐานสำคัญทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจ และยิ่งไปกว่านั้น ยังถือเป็นโอกาสการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังบุคคลภายนอก ทำให้ความรู้เป็นหนึ่งในสาธารณประโยชน์ได้สามารถเข้าถึงโดยง่าย หวังว่าตลอดระยะเวาภายในสองปี จะพัฒนาสูตรหรือกิจกรรมทางวิชาการ และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสององค์กรต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ