TISCO คว้ารางวัลเกียรติยศ เวที SET Awards 2022

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 10, 2022 10:18 —ThaiPR.net

TISCO คว้ารางวัลเกียรติยศ เวที SET Awards 2022

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลจากเวที SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกอบด้วย

 • รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 - 100,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า
 • รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Excellence Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินธุรกรรมในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งมอบให้แก่บล.ทิสโก้
 • นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า "การได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งหมดดังกล่าวนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทิสโก้สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น สะท้อนได้ถึงการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการคำนึงถึงการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน"

  บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

 • นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท กลุ่มทิสโก้
 • นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้
 • นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
 • นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทิสโก้

 • เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ