MFC เปิดขายกองทุน Complex Return 'MDSHARC1YA' สร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี S&P500 เคาะวัน IPO 15-23 พ.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 15, 2022 14:17 —ThaiPR.net

MFC เปิดขายกองทุน Complex Return 'MDSHARC1YA' สร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี S&P500 เคาะวัน IPO 15-23 พ.ย.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเสนอขาย 'กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' (หรือ MDSHARC1YA)  ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นและเพิ่มโอกาสผลตอบแทนจากการลงทุนในวอร์แรนท์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี S&P500  พร้อม IPO ระหว่างวันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2565 นี้

กองทุนเปิด MDSHARC1YA เป็นกองทุนรวมผสม ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนจากการลงทุนในวอร์แรนท์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี S&P500 โดยแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.91 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน และส่วนที่สองจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี S&P500 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.09 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์  

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดในปี 2565 ทิศทางตลาดหุ้นโลกอยู่ในภาวะที่คาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก และยังคงมีการผันผวนสูง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวเนื่องจากประมาณการ GDP ที่ปรับลดลงทั่วโลก ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์เสี่ยงจะปรับตัวลงต่อได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตลาดได้ตอบรับไปมากพอสมควรแล้ว ผลตอบแทนจึงมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกไม่มากนัก ดังนั้นแนวโน้มที่ดัชนีจะปรับตัวสูงขึ้น หรือ ปรับตัวลดลงมากกว่า 20% จะมีโอกาสไม่มากนัก ด้านความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน ในส่วนของตราสารที่ไม่ใช่ Derivatives บริษัทฯจะลดความเสี่ยงด้วยการป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้  กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ