'สสจ.นครพนม' เร่งฉีดวัคซีนโควิดฯ รวมพลัง อสม.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ข่าวทั่วไป Wednesday November 16, 2022 08:54 —ThaiPR.net

'สสจ.นครพนม' เร่งฉีดวัคซีนโควิดฯ รวมพลัง อสม.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ให้เร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสู่ประชาชน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย ด้วยพลัง 3C : Collaborating (ร่วมมือร่วมใจ) Communicati0n (สื่อสารกว้างไกล) Coordinating (ประสานรอบด้าน) ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ในช่วงที่โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถช่วยลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทุกคน กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวคิดให้ อสม. เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มเด็กเล็ก รวมถึงกลุ่ม อสม.

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ให้นโยบายให้พื้นที่ดำเนินภารกิจ "รวมพลัง อสม. สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ให้ปลอดภัย" โดยให้เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิดฯ เข็ม 4, 5, 6 ณ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดในกลุ่ม อสม. ให้ได้ร้อยละ 100 กลุ่มเสี่ยง 608 ร้อยละ 60 กลุ่มเด็กเล็ก ร้อยละ 50 และทุกกลุ่มประชากร ร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะมีการออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 12 อำเภอ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 นี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดครพนม (ข้อมูลรายสัปดาห์) ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) +37 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 5 ราย/วัน จำนวนผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 22,9569 ราย เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 69 ราย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ