สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 4 จ.พังงา

ข่าวทั่วไป Wednesday November 23, 2022 11:14 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 4 จ.พังงา

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม (รุ่นที่ 4) ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO NET) ประจำโรงเรียนคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยได้รับเกียรติจากนางบุญศิริ ชูพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรี เป็นประธานการเปิดอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้รับเป้าหมายดำเนินการโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวม 12 รุ่น (240 คน) โดยได้ดำเนินการจัดอบรมมาแล้วจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ USO NET ประจำโรงเรียนบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา , รุ่นที่ 2 เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา,รุ่นที่ 3 ศูนย์ USO NET ประจำโรงเรียนวัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และในรุ่นที่ 4 พื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการใช้งาน ICT และสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชนภายใต้หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ