CHOW รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 28, 2022 14:01 —ThaiPR.net

CHOW รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และนายปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ที่บริษัทฯ ได้รับในปีนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างเท่าเทียม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้การสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีโอกาสทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียม สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่คณะกรรมการและผู้บริหาร มีปณิธานมุ่งตอบแทนสังคมควบคู่กับการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ