CMMU ชี้เป้าปี 66 ธุรกิจยั่งยืนมาแรง แนะทริคส่งต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ พร้อมดันหลักสูตรปั้นผู้บริหารก่อนตกขบวนกระแสโลก

ข่าวทั่วไป Monday November 28, 2022 15:04 —ThaiPR.net

CMMU ชี้เป้าปี 66 ธุรกิจยั่งยืนมาแรง แนะทริคส่งต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ พร้อมดันหลักสูตรปั้นผู้บริหารก่อนตกขบวนกระแสโลก

CMMU เผยเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) ในปี 2566 มาแรงตามกระแสภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มุ่งสนับสนุนสินค้า บริการ และบริษัทที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญ CMMU เผยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ทมุ่งสู่การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดย CMMU พร้อมเผยกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนกับ 3 หลักสูตรอินเตอร์ ทั้ง สาขา Managing for Sustainability สาขา Entrepreneurship Management และ สาขา General Management

ผศ. ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากกระแสวิกฤตการณ์โลกร้อนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในปัจจุบัน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอีกด้วย โดยการดิสรัปชันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้เทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) กลายเป็นเทรนด์ที่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs และสตาร์ทอัพ ในปี 2566 จำต้องศึกษา และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องปรับกระบวนการคิดในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ การผลิต จนถึงการจัดจำหน่ายให้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การแสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค ที่ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้า หรือบริการแล้วแปะป้ายว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่องค์กรต้องเล่าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าองค์กรใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (Story Telling) หากมองผลลัพธ์ในระยะสั้น หลายองค์กรอาจมองว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินงานมากกว่าปกติ แต่หากองค์กรมีการวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด องค์กรจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริโภค เกิดเป็นลูกค้าประจำ (Royalty Customer) ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนในแบรนด์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเทคนิคการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนานาชาติของ CMMU ที่ได้รับความนิยมสูงหลักสูตรหนึ่ง

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติตอบสนองเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการทำธุรกิจในบริบทโลก โดยแต่ละหลักสูตรมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป อาทิ สาขา Managing for Sustainability ที่ตอบโจทย์ทางด้านความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านมลภาวะ ความยั่งยืนทางด้านอาหาร รวมถึงสังคมผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรฯ จะเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และเรียนรู้วิธีการนำมาปรับใช้กับองค์กรได้จริง นอกจากจะมีความรู้เรื่องความยั่งยืนแล้ว ยังต้องสร้างให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ สาขา Entrepreneurship Management ที่จะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล และจะช่วยให้การทำธุรกิจในขนาดเล็กประสบความสำเร็จในระดับโลก หรือระดับภูมิภาคได้ พร้อมทั้งยกระดับให้ผู้เรียนพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างทางธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคม และ สาขา General Management ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับธุรกิจในระดับนานาชาติ ฝึกให้ผู้เรียนวางแผนกลยุทธ์ต่อยอดแนวคิดการบริหารธุรกิจสไตล์ใหม่ๆ ที่สร้างความยั่งยืน ให้สอดรับกับสถานการณ์สังคมโลกได้ ผศ. ดร. สุภรักษ์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ