"บล.พาย" (Pi) เพิ่มโอกาสลงทุนรับผลตอบแทนสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ เสนอขายกองทรัสต์ "WHAIR" แก่บุคคลทั่วไป

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 28, 2022 16:29 —ThaiPR.net

"บล.พาย" (Pi) เพิ่มโอกาสลงทุนรับผลตอบแทนสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ เสนอขายกองทรัสต์ "WHAIR" แก่บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 2565 นี้

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ "Pi" "พาย" (บล.พาย) เสนอขายกองทรัสต์อีกครั้ง! เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล หรือ "WHAIR" มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 788.27 ล้านบาท โดยกองทรัสต์มี Credit Rating ระดับ BBB+ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในปีแรกและอัตราผลตอบแทนระยะยาว หรือ Expected IRR อยู่ที่ 8.89% และ 10.89% ตามลำดับ (ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์เข้าลงทุน)

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินสิทธิการเช่าโรงงานให้เช่าแบบ Attached Building และ Detached Building รวมไปถึงคลังสินค้าแบบสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม WHA เป็นระยะเวลา 30 ปิและสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี  โดยทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มมีพื้นที่รวมกว่า 48,186 ตารางเมตร และเมื่ออ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 พื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการเช่าเฉลี่ย 92.2%

การจองซื้อกองทรัสต์กำหนดขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วยไม่เกิน 7.20 บาท และกองทรัสต์มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 8.8572 บาท

บล.พายเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์ "WHAIR" ได้ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อเบอร์ 0-2205-7000

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทรัสต์ฯอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
  • เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน หรือการลงทุนและผู้ลงทุนควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของตนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจได้รับการจัดสรรต่ำกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรรหากจำนวนหน่วยจองซื้อเกินจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด การจัดสรรหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับการจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการของซื้อในกรณีมีผู้จองซื้อจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
  • การที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลเสนอขาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ