TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ข่าวทั่วไป Wednesday November 30, 2022 09:14 —ThaiPR.net

TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์ชาติชาย กอจิตตวนิจ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาล้ยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อ Metaverse และ Metaverse Platform ,หัวข้อ เทคนิคการสมัครและใช้งาน Metaverse Platform Gather ,หัวข้อ การสร้างห้องเรียนเสมือนบน Metaverse Platform Gather และหัวข้อ การประยุกต์ใช้และพัฒนาห้องเรียนเสมือนในรายวิชาที่สอน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดและหลักการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน และการออกแบบห้องเรียนโลกเสมือน ด้วย Metaverse Platform Gather Hybrid สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนโลกเสมือนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ