สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม Smart Factory เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC เข้าสู่ Industry 4.0

ข่าวทั่วไป Wednesday November 30, 2022 09:17 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม Smart Factory เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC เข้าสู่ Industry 4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร "โรงงานอัจฉริยะ" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ให้สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 23 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จบการฝึกอบรมนำความรู้ไปพัฒนาโรงงานดังเดิมสู่โรงงานอัจฉริยะรองรับการผลิตสมัยใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ที่โรงงานใช้อยู่เดิมและโปรแกรม Open Source เป็นหลัก ทำให้ประหยัดงบประมาณ และเวลาในการปรับปรุงโรงงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นการบูรณการองค์ความรู้หลายส่วนประกอบด้วยกัน  อาทิ เช่น การพัฒนาโปรแกรม PLC เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโนโลยีด้านดิจิทัล เช่น การเขียนภาษา Java Script ,ภาษา SqL เพื่อจัดการฐานข้อมูล ระบบ IoT  (Internet Of Thing) ทำให้พัฒนาโรงงานดั้งเดิมเป็นโรงงานอัจฉริยะได้ดังนี้

  1. การแจ้งปัญหาการผลิตผ่าน Line Application ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อทราบ
  2. การเก็บข้อมูลการผลิตทั้งหมดลง Google Sheet และระบบ Database ที่นิยม ต่าง ๆ เช่น Microsoft SQL Express และ MySql
  3. จัดทำ Dash Board แสดงผลแบบ Visualizations ด้วย Grafana สามารถดูสถานะการผลิตในปัจจุบัน และย้อนหลังได้หลายปี
  4. ทำรายงานผลอัตโนมัติ อีกทั้งให้เครื่องจักรในโรงงานทำรายงานผลแบบอัตโนมัติเป็นภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่นในรูปแบบสวยงามที่เราออกแบบไว้ โดยเก็บในรูปแบบของ Pdf และเก็บไว้ที่ Google Cloud ซึ่งทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทุกที่ทั่วโลก

ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้โปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ทำให้ยกระดับสถานประกอบกิจการเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ด้านระบบ Automation มากขึ้น

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ทางสถาบันฯ มีแผน MOU กับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Mitsubishi ,Siemens ,SMC ,Microsoft, Oracle, Amazon, Bechoff ,HMS, Emerson ฯลฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่เขต EEC ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ