ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน

ข่าวทั่วไป Thursday December 8, 2022 09:22 —ThaiPR.net

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน โล่พระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัลศรีสวางควัฒน โล่พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลศรีสวางควัฒน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการรางวัล "ศรีสวางควัฒน" เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกท้องถิ่นห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ พัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกถิ่นฐาน และดำเนินการสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับพิธีมอบรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ประจำปี 2565 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล จำนวน 4 หน่วยงาน ใน 3 ระดับ ดังนี้

  1. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
  3. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์โครงการฯ โดยเป็นหน่วยงานที่มีวิทยาการความรู้ด้านการรักษาโรคมะเร็ง หรือด้านอื่น ๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล สามารถดูแลและให้การบริการประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับเป็นการสานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรทางการแพทย์และการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งยกระดับการบริการและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ