ไอแบงก์ จับสลากมอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี '66 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 8, 2022 11:28 —ThaiPR.net

ไอแบงก์ จับสลากมอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี '66 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 อาคารนวม กรุงเทพฯ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดพิธีจับสลากมอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปีที่ 8 คืนกำไรให้ลูกค้าบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ จำนวน 12 รางวัลๆ ละ 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมความดีและเพิ่มโอกาสให้พี่น้องมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้จับสลากคนที่ 1 นายอรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้จับสลากคนที่ 2 นายมะรอนิง สะแลมิง ประธานที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้จับสลากคนที่ 3 นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้จับสลากคนที่ 4 และนายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการสาขา 2 ผู้จับสลากคนที่ 5 โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและเลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทน ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับมอบรางวัลแทนผู้โชคดีทั้ง 12 คน พร้อมด้วยนายอิสมาอีล สิงหาด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจการฮัจย์ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง และนางจณพรรษ ช่วยแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักการสอบสวน และนิติการ กรมการปกครอง มาร่วมเป็นสักขีพยาน

ก่อนจับสลากมอบแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2565 นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการจับสลากบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2565 กล่าวรายงานว่า "ไอแบงก์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝาก อัลฮัจย์ ด้วยการจับสลากหาผู้โชคดีเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2565 นับเป็นปีที่ 8 แล้วที่ไอแบงก์ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมา สำหรับระยะเวลาของแคมเปญปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีเงื่อนไขต้องเป็นลูกค้าเงินฝาก อัลฮัจย์ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดำรงเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือนและมียอดเงินฝากเฉลี่ยรายวันไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นผู้มีจำนวนเงินฝากมากก็จะมีสิทธิ์มากตามไปด้วย โดยปีนี้มีชิ้นส่วนสลากของผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตรงตามเงื่อนไขจำนวนทั้งสิ้น 361,990 ชิ้น มีจำนวนรางวัลทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท รวมเงินรางวัลเป็นเงินมูลค่า 3,000,000 บาท และมีการจับสลากสำรองอีก 15 รางวัล เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารายงานตัว ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขของกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์"

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ประจำปี 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับชื่อบัญชีสาขาจังหวัด
1นายมะยูโซ๊ะ ซีนาปาลัสปัตตานี
2นายซุลกิพลี หะยีหะมะยะลายะลา
3นายมนูญ ศรีสมานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
4นายเอกภาพ โยธินะเวคินหนองจอกกรุงเทพฯ
5นายมณูศักดิ์ เจริญสุขพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6นางอามีเนาะ นุยะหายะลา
7นายสมพงษ์ พละมีคลองตันกรุงเทพฯ
8นายสุพจน์ มุหะหมัดแว้งนราธิวาส
9มัสยิดอัลอัซฮารุ้ลยันนาตีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
10นายสอและ สาแมสายบุรีปัตตานี
11นายอาดำ ยะรังวงษ์นนทบุรีนนทบุรี
12นางสาวสิริมา เหร็นเส็บระนองระนอง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล (สำรอง) แพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 15 รางวัล

ลำดับชื่อบัญชีสาขาจังหวัด
1นางพิมพิดา สามารถบางพลัดกรุงเทพฯ
2นางสาวปริศรา กระจ่างพัฒน์นนทบุรีนนทบุรี
3นายมารุดิ้น โกะจับนราธิวาสนราธิวาส
4นางฟารีดา ตูปะบันนังสตายะลา
5นางนาตือเราะห์ ลาเตะตันหยงมัสนราธิวาส
6มัสยิดดารุ้ลมูนีรคลองตันกรุงเทพฯ
7นายนิสิต นิกุโนบิ๊กซี ปัตตานีปัตตานี
8นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะแว้งนราธิวาส
9นางสาวโศรยา หะยีอีแตนราธิวาสนราธิวาส
10นางสาวจัลวาตี สะดีจะบังติกอปัตตานี
11นางสาวอาดีลา เจ๊ะวานีปัตตานีปัตตานี
12มัสยิดยามาอาตุลมุสลีมีน(บ้านหนองเจ)ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
13นางสาวสุจินต์ ธีระกุลพิศุทธิ์ตรังตรัง
14นางสาวนูรอัยนี หะยีอาแวบิ๊กซี ปัตตานีปัตตานี
15นางสาวซัมสุรีย์ แดมอเบตงยะลา

หมายเหตุ รางวัลสำรอง 15 รางวัลนี้ สำหรับทดแทนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขของกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ได้

นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและรักษาผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย"ผมขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไอแบงก์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝาก อัลฮัจย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องมุสลิม ในการร่วมไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทางร่างกาย และ ความพร้อมทางด้านการเงิน แต่เนื่องจากมีผู้ฝากเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และธนาคารมีรางวัลจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถตอบสนองให้กับทุกๆคนได้ จึงต้องใช้วิธีจับสลาก หาผู้ที่จะได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาที่ได้กระทำมาในอดีต และเป็นวิธีที่ถูกต้องทางกฎหมายอีกด้วย ท้ายนี้ ขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้ได้กับผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 12 ท่าน ให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอประทานพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ของธนาคารต่อไป"

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการจับสลากเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02-650-6999 ต่อ 6318 มือถือ 081-803-0770 หรือ Call Center โทร 1302


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ