สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวทั่วไป Thursday December 8, 2022 11:45 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการให้เงินกู้ยืม การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมถึงการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีสถานประกอบกิจการจำนวน 176 แห่ง ให้ความสนใจส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 228 คน

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในด้านการเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะฝีมือและได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือของตน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการฝึกและผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 3410 9706 ต่อ 322


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ