วิศวะมหิดล เดินหน้าโครงการ "ยกระดับสถานพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ" แก่ 6 โรงพยาบาล

ข่าวทั่วไป Thursday December 8, 2022 17:03 —ThaiPR.net

วิศวะมหิดล เดินหน้าโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ 6 หลักสูตรจาก ABET สหรัฐอเมริกา นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีและรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เปิดโครงการ "ยกระดับสถานพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ" แก่ 6 โรงพยาบาล ให้เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสังคมสุขภาพดี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีและรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) กล่าวว่า โครงการ "ยกระดับสถานพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาทางด้านการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare) เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. รพ.พุทธมณฑล 2. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน 3. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ 4.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ 5. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 1 และ 6. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2

ด้าน ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง 'เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ' โดยมี ผศ.ดร. พรภพ นัยเนตร ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวะมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการแพทย์ดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดรักษาผู้ป่วย การทำงานของแพทย์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ลดภาระงานหนักของบุคลากรในโรงพยาบาล พัฒนาโรงพยาบาลสู่ความทันสมัย

ตอกย้ำการแบ่งปันเพื่อสังคม ตามแนวทางสหประชาชาติ SDGs เพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและมนุษยชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ