วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน

ข่าวทั่วไป Friday December 9, 2022 17:30 —ThaiPR.net

วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน

ดร.พัชรา มณีสินธ์ รองผู้ว่าการวบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาว และจีน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา

โดยมี พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศจีน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาประมวลผลและจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาและรัฐบาลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการเสวนาแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาวและจีน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงระบบรางระหว่างประเทศไทย จีน และ สปป. ลาว โดยมีผู้ร่วมเข้าร่วมประกอบด้วยกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเลขานุการในคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ สถาบันการศึกษา หอการค้า สมาคม สมาพันธ์และสหพันธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไปที่สนใจในประเด็นดังกล่าวประมาณ 200 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ