EXIM BANK ส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday December 14, 2022 16:56 —ThaiPR.net

EXIM BANK ส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และสังคมคาร์บอนต่ำ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า EXIM BANK นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการ EXIM BANK และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน (SubPAC) ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (Institute of Research and Development for Public Enterprises : IRDP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจ EXIM BANK ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ในกลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น กำลังการผลิตตามสัญญา 20 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีนางเสาวภาพ สุเมฆศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ให้การต้อนรับและนำชมโครงการ ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2563 วงเงินกู้รวมกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประชาคมโลก ทั้งนี้ BCPG เป็นกลุ่มนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ กำลังการผลิตรวมกว่า 390 MW และมีโครงการอยู่ในแผนงานอีกกว่า 700 MW

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพและเข้าไปลงทุนจำนวนไม่น้อยในหลายประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในระดับสูง อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินญี่ปุ่นมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนด้านพลังงานภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว EXIM BANK จึงเข้าไปเติมเต็มด้วยการสนับสนุนเงินกู้ระยะสั้น 2-3 ปีในรูปแบบ Bridging Loan ให้แก่โครงการในระยะการก่อสร้างผ่านบริษัทแม่ในไทย ภายหลังเมื่อโครงการก่อสร้างแล้ว นักธุรกิจไทยจึงจะได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินญี่ปุ่นหรือออก Project Bond มาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ EXIM BANK โดยที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สนับสนุนโครงการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น รวม 25 โครงการ กำลังการผลิตรวมกว่า 200 MW วงเงินกู้รวมกว่า 12,000 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

"ด้วยวิสัยทัศน์ของ EXIM BANK ที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน EXIM BANK จึงกล้าที่จะก้าวนำและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจ GDH (Green, Digital, Health) ตามเทรนด์โลกยุค Next Normal ปลดล็อกทุกข้อจำกัดเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ โอกาส และเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังเช่นการพัฒนาโมเดลการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของคนไทยในญี่ปุ่น สร้างผลกระทบในเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกในเวลาเดียวกัน" ดร.รักษ์ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ