เตรียมตัว! ภาษาอังกฤษที่ต้องเจอในระดับมหาวิทยาลัย เรียนยากแค่ไหน มีอะไรบ้าง

ข่าวทั่วไป Friday December 16, 2022 16:02 —ThaiPR.net

เตรียมตัว! ภาษาอังกฤษที่ต้องเจอในระดับมหาวิทยาลัย เรียนยากแค่ไหน มีอะไรบ้าง

หลายๆ คนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ทำไมภาษาอังกฤษถึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตยุคใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการประกอบอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ เริ่มตั้งแต่การสมัครเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ ส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน ตั้งแต่การกรอกใบสมัครงาน ทำแบบทดสอบ สัมภาษณ์งาน ที่สำคัญคนส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก นี่จึงตอบโจทย์ได้ว่าทำไมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ถึงมีความสำคัญมากๆ เพราะยิ่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องเจอในระดับมหาวิทยาลัย เรียนยากแค่ไหน มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ทำไมต้องเรียนเสริมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัย

การเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องจำเป็น เพราะจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังได้เพิ่มเติมเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมที่นอกเหนือจากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่ดี ปัจจุบันมีโปรแกรมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้เลือกอย่างครอบคลุม สามารถเลือกเรียนได้ตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวลา เลือกช่วงเวลาในการเรียนได้เอง โดยมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน เช่น

 • ปรับพื้นฐาน Stats-Calculus เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสถิติและแคลคูลัสเบื้องต้น
 • ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น General Physics, Chemistry, Biology, Biochemistry
 • ปรับพื้นฐานทักษะให้รอบด้านมากขึ้น ในการเรียนมหาวิทยาลัยจะมีวิชาเลือก ที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้เอง จึงเป็นโอกาสที่จะได้เลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้ตรงตามที่สนใจ เช่น Principles of Microeconomics, Political Science หรือ History & Civilization

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัยต้องเรียนอะไร ยากหรือไม่

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับอุดมศึกษา จะแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่จะเน้นไปในทางศัพท์ภาษาอังกฤษ Grammar รวมทั้ง Dialogue ต่างๆ รวมถึง Business Communication ซึ่งจะมีความยากมากขึ้นกว่าเดิม โดยในระดับมหาวิทยาลัยจะกำหนดการเรียนภาษาอังกฤษหลักๆ ดังนี้

ทักษะ (Skill) เป็นขั้นการเรียนที่สำคัญมากๆ หากทักษะดี พื้นฐานแน่น จะช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องตัว

 • การเขียนและการอ่าน เริ่มจากการเขียนพื้นฐาน จนถึงระดับการเขียนงานเชิงวิชาการ ซึ่งจะเพิ่มความยากมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เข้าใจง่าย และสละสลวย เช่น การเขียน Essay แบบเรียงความ หรือบทความ โดยเมื่อเราเขียนแล้วก็อ่านออกเสียงไปด้วย ก็จะช่วยเรื่องทักษะในการอ่านไปด้วยในคราวเดียวกัน
 • การฟัง สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้สอน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถฝึกฝนการฟังได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเอง
 • การพูด เช่นเดียวกับการฟัง เมื่อเราได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา มีการสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็นในขณะเรียน จะช่วยให้ได้ฝึกทักษะด้านการพูดได้เป็นอย่างดี
 • การแปล การแปลจะมีตั้งแต่แปลในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ไปจนถึงแอดวานซ์ระดับสูง มีทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยการแปลนี้จะมีโจทย์ให้แปลในหลายๆ ลักษณะและหลากหลายรูปแบบ

ภาษาศาสตร์ (Linguistics) เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในระดับขั้นที่สูงขึ้น โดยวิชาหลักภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษ จะแยกออกเป็น

 • สัทศาสตร์ หรือ Phonetics ว่าด้วยการศึกษาเรื่องเสียง การใช้เสียง การออกเสียง การเปล่งเสียง  
 • อรรถศาสตร์ หรือ Semantics ว่าด้วยการศึกษาเรื่องคำ ความหมาย การเขียนคำให้เป็นประโยคสละสลวย
 • วากยสัมพันธ์ หรือ Syntax ว่าด้วยการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ หรือ Pragmatics ว่าด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อการสื่อสาร ทั้งแบบตรงๆ หรือแบบโวหารเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย
 • ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ หรือ Historical Linguistics ว่าด้วยภาษาที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์

วรรณคดี (Literature) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยาก เพราะจะต้องอ่านอย่างเข้าใจถึงเนื้อหาจริงๆ เพราะวรรณคดีจะมีแง่มุมที่ต้องตีความมากกว่าวิชาทั่วไป ต้องมีการคิด วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหา ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย โดยหลักสูตร Literature จะมีการนำวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาสอน ทั้งที่เป็นกวีนิพนธ์ บทละคร วรรณกรรมและเรื่องสั้น ฯลฯ

ภาษาอังกฤษที่ต้องเจอในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเรียกได้ว่าต้องมีความเข้าใจ และต้องมีความพร้อมแบบสุดๆ เพราะเป็นเนื้อหาแบบที่ต้องลงรายละเอียด เพื่อนำความรู้นำประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น การเตรียมตัว เตรียมความรู้ เสริมทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก สำหรับนักศึกษาที่สนใจปรับพื้นฐานคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัยดีๆ คอร์สเรียนหลากหลาย มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ให้เลือก พร้อมเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ขอแนะนำ เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช Xchange for University สถาบันจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชั้นนำ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ไม่ว่าจะฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเทคนิคมากมาย สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน!


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ