ฉลองความสำเร็จ โครงการ Safety Delivered Forum 2022 สู่อนาคต โดย UPS และ The UPS Foundation

ข่าวทั่วไป Monday December 19, 2022 09:58 —ThaiPR.net

ฉลองความสำเร็จ โครงการ Safety Delivered Forum 2022 สู่อนาคต  โดย UPS และ The UPS Foundation

งาน Safety Delivered Forum 2022 จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมูลนิธิ ป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการสัมนาครั้งนี้ นายไวทยา นวเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน งานนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดลำดับ ความสำคัญ ของการเดินทางที่ปลอดภัยในเมืองของเรา กรุงเทพ ประเทศไทย

โครงการความปลอดภัยเลือกได้ Safety Delivered ซึ่งสนับสนุนโดย UPS และ The UPS Foundation กำลังจะสิ้นสุดลงในประเทศไทยในเดือนนี้ หลังจากประสบความสำเร็จมาเป็นเวลากว่า 10 ปีในการส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในการเข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องผู้ใช้ถนนทุกคนจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของโครงการใช้หลักของการทำงานร่วมกันและการไม่แบ่งแยก การสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับคนรุ่นต่อไป

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการในปีนี้ มูลนิธิ AIP เป็นเจ้าภาพจัดงาน Safety Delivered Forum 2022 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาด้วยการจัดนิทรรศการโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น สามสถานี ได้แก่ การนำเสนอโมเดลของหลักสูตรการขับขี่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ภาพถ่ายที่นำเสนอข้อความรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน และสรุปกิจกรรมของโครงการกับโรงเรียนในโครงการตลอดทั้งปี

การเดินทางอย่างปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเดินทางมาโรงเรียนทุกวันเพื่อรับการศึกษา เด็กหลายคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของเด็กและเยาวชนอายุ 5-29 ปีทั่วโลก โรงเรียนในโครงการ Safety Delivered ในปีนี้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในของกรุงเทพมหานคร แสดงถึงวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนมากที่สุด เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการป้องกัน

การประชุม Safety Delivered Forum 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการช่วยชีวิตเด็กจากการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย โครงการ Safety Delivered มอบทักษะ ตลอดชีวิตในการเอาใจใส่บนท้องถนนเพื่อปรับตัวและปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยมากขึ้น การศึกษามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงผลที่ยั่งยืนของโครงการการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการ ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030

แนะนำหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 ส่วนหนึ่งของโครงการ Safety Delivered ได้มีการพัฒนาและแนะนำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนระดับชาติให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการเอาตัวรอดบนท้องถนนสำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 13 - 15 ปีที่ยังไม่มีใบขับขี่ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการเป็นผู้ขับขี่ที่ดี ฟอรั่มการ ส่งมอบความปลอดภัย จะได้มีการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกับการบูรณาการกับวิชาหลักที่สอนในโรงเรียน โดยหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนที่สอนในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 15 ปี แตกต่างจากหลักสูตรอบรม อื่นตรงที่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยทัศนคติการเอาชีวิตรอดบนถนน เน้นการฝึกทักษะด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณภาพด้านความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น และรู้จักตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าวบนท้องถนน

การมีส่วนร่วมระดับสูงจากผู้แทนหน่วยงานต่อไปนี้:

  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • กรุงเทพมหานคร
  • กรมการขนส่งทางบก

โครงการความปลอดภัยเลือกได้ หรือ Safety Delivered เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเอไอพี เพื่อทำงานร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เสี่ยงสูงในอินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง ผ่านการมอบหมวกนิรภัย การศึกษา รวมถึงการสนับสนุนและสร้างความตระหนัก ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเยาวชน สมาชิกในชุมชน ภาคประชาสังคม และรัฐบาล เพื่อช่วยลดพฤติกรรมบนท้องถนนที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ โครงการการความปลอดภัยเลือกได้ จึงทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องชีวิตผู้ใช้ถนนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ