พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายนำร่องยกระดับทักษะแรงงานอิสระ Gig Worker 3 สาขาอาชีพ เพิ่มโอกาสทำงาน เพิ่มรายได้

ข่าวทั่วไป Thursday December 29, 2022 14:37 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายนำร่องยกระดับทักษะแรงงานอิสระ Gig Worker 3 สาขาอาชีพ เพิ่มโอกาสทำงาน เพิ่มรายได้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำร่องเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยผ่านการฝึกอบรม หรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน 3 สาขาอาชีพ ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 รุ่น ฝึกอบรม ณ บ้านสวนคอฟฟี่รีสอร์ท หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล และ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าก่อดำเหนือ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว หลักสูตร การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ จำนวน 2 รุ่น ฝึกอบรม ณ เทศบาลตำบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน และศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 1 รุ่น ฝึกอบรม ณ ร้านอาหารนัมเบอร์วัน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2565

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) เป็นโครงการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อันสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อสวัดิการแห่งรัฐปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราวงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นจบเป็นครั้งๆไปไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว โดยมุ่งยกระดับทักษะกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 31,500 คน ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน 600 คน (30 รุ่น) โดยมีหลักสูตรการฝึกให้เลือกตามสาขาอาชีพที่สนใจ จำนวน 37 หลักสูตร (8 กลุ่มอาชีพ) ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ แต่ละราย จะได้รับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) จำนวน 1 ชุดอีกด้วย นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพหลังฝึกอบรม เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความมั่นใจว่าผู้ผ่านการฝึกนำความรู้และเครื่องมือที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และช่วยให้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 0-5315-2043 ในวันและเวลาราชการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ