BRR ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผถห.ไฟเขียวให้ออกและเสนอขาย BRR-W1 และ BRR-W2

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 24, 2023 14:10 —ThaiPR.net

BRR ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผถห.ไฟเขียวให้ออกและเสนอขาย BRR-W1 และ BRR-W2

นายศิริชัย สมบัติศิริ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR และนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 2 ชุด คือ BRR-W1 จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน

และ BRR-W2 จำนวนไม่เกิน 81,209,984 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 13.00 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี รวมทั้งอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 243,629,953 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 812,099,845 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,055,729,798 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 243,629,953 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W1 และ BRR-W2 โดยการออกวอร์แรนต์ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับโครงการลงทุนในอนาคต

โดยแผนกลยุทธ์ปี 2566 บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ของกลุ่มธุรกิจ BRR เติบโต 70% จากปัจจัยด้านราคาน้ำตาลที่มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง และคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย สนับสนุนให้ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี โดยมีแผนผลักดันโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) และโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทอย่างเต็มที่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ