ซีพีเอฟ จับมือ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

ข่าวทั่วไป Monday January 30, 2023 13:39 —ThaiPR.net

ซีพีเอฟ จับมือ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียน รวมถึงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับชุมชนรอบโรงเรียน

นายสรรพีระ นิลขำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักกฎหมายและสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยผู้บริหารของ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฏหมายของซีพีเอฟ นำพนักงานซีพีเอฟ และ พนักงานของลิ้งค์เลเทอร์ส ร่วมกิจกรรมส่งมอบอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ที่ได้รับการปรับปรุงจากสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 507,400 บาท พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟ ได้นำอาหารร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอาหารกลางวันของคณะครู นักเรียน อาทิ ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งซีพี ไก่ย่างและไก่จ๊อห้าดาว เป็นต้น ในการนี้มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

นายสรรพีระ กล่าวว่า ซีพีเอฟและบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟที่ปลูกฝังให้ตอบแทนคุณสังคม และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดให้มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการใช้งานเป็นห้องเรียน รวมทั้งปลูกฝังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคาร ซึ่งถูกใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้านด้วย ซึ่งในส่วนของซีพีเอฟได้นำอาหารร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ด้านนางสาวพรพรรณ ชยะสุนทร ผู้บริหารของบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมีความตั้งใจช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและขาดแคลน จึงได้แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ โรงอาหาร ตลอดจนสิ่งอุปโภคต่างๆแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเป็นโครงการที่ 12แล้ว

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่สำนักการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียน 97 คน และครู 12 ท่าน แต่เดิมอาคารอเนกประสงค์มีอายุเก่าแก่กว่า 28 ปี และมีความชำรุดทรุดโทรมไม่อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ซึ่งหลังจากอาคารดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ปลอดภัย สวยงาม และเอื้ออำนวยต่อพัฒนาการด้านการศึกษา นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ