ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมปั้นสู่ 5 สาขาวิชาชีพ

ข่าวทั่วไป Monday January 30, 2023 16:45 —ThaiPR.net

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมปั้นสู่ 5 สาขาวิชาชีพ

รศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

(1) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล (2) สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (3) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม (4) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และ (5) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรับรอง "สมรรถนะ" ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นามว่า "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ "คุณวุฒิวิชาชีพ" ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคตได้ความสำคัญของการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะสร้างโอกาสในการรับสมัครเข้ารับการทำงานกับสถานประกอบการ รู้ระดับความสามารถในสาขา / อาชีพ ของตนเอง สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น ได้รับการปรับระดับงานหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การสร้างความโดดเด่นเหนือผู้อื่น

ทั้งนี้เมื่อสอบผ่านแล้วได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อขอเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว ปัจจุบันศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย และมอบหมายให้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาดำเนินและบริหาร โครงการ/อาชีพ ที่เปิดรับสมัคร 1. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 รับจำนวน 16 คน การรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม และวันประเมิน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 รับจำนวน 20 คน รับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันประเมิน 5 - 10 มีนาคม 2566 3. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 (IT Business 6) รุ่นที่ 7 รับจำนวน 30 คน รับสมัครถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 และวันประเมิน 19 - 25 มีนาคม 2566 ค่าสมัคร คนละ 250 บาท ตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2310 มือถือ 095-923-4593 E-mail : cbkmutnb@gmail.com Facebook.com/cbkmutnb และที่ Website : cb.kmutnb.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ