สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย

ข่าวทั่วไป Monday February 6, 2023 16:33 —ThaiPR.net

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย ประกาศสานต่อโครงการดีๆ ของสมาคมอย่างต่อเนื่อง  พร้อมเชิญชวนเพื่อนผู้ประกอบการข้าวถุง มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรรมการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ประจำปี 2566-2567 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

 • นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล อุปนายกสมาคม
 • นายวิพุธ หวั่งหลี อุปนายกสมาคม
 • นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล เหรัญญิกสมาคม
 • นางสาวกรองทิพย์ ธนาถาวรลาภ เลขาธิการสมาคม
 • นางสาวธีนิดา นิธินันท์ศุภกิจ รองเลขาธิการสมาคม
 • นายถาวร ทองพิทักษ์ถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
 • นางสาวชญานิศ ธัญญวัฒนกุล ปฎิคม
 • ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ กรรมการ
 • นายกวิภพ พัฒผล กรรมการ
 • นางวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ
 • นางนิราวัลย์ โมริ กรรมการ
 • นายปุณฑริก ตติยไพบูลย์ กรรมการ
 • โดยกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประกาศเชิญชวน เพื่อนๆ ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมัครเป็นสมาชิกฯ มาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ที่มีความผูกพันธ์แน่นแฟ้น ประหนึ่งครอบครัวเดียวกัน ร่วมพลังกันทำโครงการดีๆ แก่ผู้บริโภค และประเทศชาติ ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะมีสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ได้รับข่าวสารทางการตลาดข้าว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างรวดเร็วก่อนใคร ได้รับความรู้ และเทคนิคดีๆ ของเพื่อนสมาชิกมาพูดคุย และแบ่งปัน เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาข้าวถุงของเพื่อนสมาชิก อีกทั้ง การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่รออยู่อีกมากมาย ที่ทางคณะกรรมการชุดใหม่จะทำโครงการเพิ่มเติมออกมาเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้แก่เพื่อนสมาชิกฯ ทุกราย ร่วมกันเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  และยังประกาศสานต่อโครงการที่ดี ของสมาคมฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ"อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง เพราะคนส่วนใหญ่มีความคิดว่า การกินข้าวจะทำให้อ้วน จึงเลือกที่จะไม่กินข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อสุขภาพ เพราะจะเกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โครงการดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยโดยรวม และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนาไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพ และอีกโครงการที่สมาคมต้องร่วมพลังร่วมกันส่งเสริม คือ การใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี และที่สำคัญเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังถือเป็นธรรมาภิบาลสำคัญที่ผู้ประกอบการข้าวถุงทุกรายต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวถุงไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

  ทางสมาคมฯ จะร่วมกันผลักดันโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกฯ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และสุขภาพที่ดีของคนไทยเป็นสำคัญ เราจะร่วมกันในทุกภาคส่วนของเพื่อนสมาชิกฯ เพื่อรวมพลังกันทำโครงการต่างๆ ให้ดีที่สุดเพื่อส่งเสริม และร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้ข้าวไทย มีความยิ่งใหญ่ อย่างยั่งยืน ไม่แพ้ชาติใดในเวทีโลก


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ