"ยูนิทรัย" พร้อมเปิดฉากเวที "มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023" รับสมัครสาวงามที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี มีความสามารถ ก้าวสู่เวทีโลก

ข่าวบันเทิง Tuesday February 7, 2023 14:36 —ThaiPR.net

"ยูนิทรัย" จัดยิ่งใหญ่ งานประกวด "มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023" เปิดเวทีรับสมัครสาวงามที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี มีความสามารถ เข้าสู่เวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ "สุทิยา ตาปนานนท์" ตอกย้ำในฐานะผู้จัดเจ้าบ้าน เวทีนี้จะช่วยเปิดโอกาส และต่อยอดบทบาทสตรีของแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะผ้าทอผ้าไทย และกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

นางสาวสุทิยา ตาปนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด และ รองผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองประกวด เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ปีที่ 6 จากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้จัดงานประกวด "มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023" เพื่อค้นหาสาวงาม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย กิริยามารยาท บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับระดับนานาชาติในลำดับต่อไป เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก

" นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะเป็นลูกหลานคนแม่ฮ่องสอน และที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนา รวมถึงการช่วยเหลือสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อีกทาง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม บทบาทของสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ผ้าทอ ผ้าไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแม่ฮ่องสอน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้อีกด้วย" นางสาวสุทิยา กล่าว

รายละเอียดการรับสมัคร มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 โทร.086-101-1122 อีเมล์ callcenter@unitry.co.th หรือดาวโหลดใบสมัครและระเบียบการที่ https: //bit.ly/3ZRvRGo และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ อีเมล์: callcenter@unitry.co.th หรือ inbox Facebook มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน มีรายละเอียดดังนี้

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประกาศผลสำหรับการผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เบื้องต้นตามข้อกำหนดของเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 2) เพศหญิงโดยกำเนิด 3) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 4) มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2538 -2549) 5) มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 6) เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Maehongson 2023 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆในการประกวด Miss Grand Maehongson 2023 (กรณีได้รับตำแหน่ง)

7) ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือ ประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Maehongson 2023 8) กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 9) มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 10) มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี 11) มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม 12) มีที่พักอาศัยในประเทศไทย 13) ไม่มีสัญญา หรือ พันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษร กับ บุคคล หรือ หน่วยงานใด 14) ไม่ผ่านการประกวดจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และนางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป รวมถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด

ทั้งนี้สำหรับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลดังนี้ มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 จะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมมงกุฎสายสะพาย

รองอันดับที่ 1 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รองอันดับที่ 2 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รองอันดับที่ 3 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รองอันดับที่ 4 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รางวัลขวัญใจชาวแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รางวัลชุดไต สวยงาม ได้รับรางวัล รวมมูลค่า 5,000 บาท

โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 4 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2023 ทางกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอนฯ จะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ