เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป Wednesday February 8, 2023 14:08 —ThaiPR.net

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่ง ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยควบคุม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 แห่ง ขยายระยะเวลาในการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)" สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา โดยได้ทำการขยายระยะเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 โรงพยาบาลจังหวัดช่องทางการรับบริการ
 กรุงเทพมหานคร  
1Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯApplication MTL Click
2โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯโทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
3โรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพฯโทร. 02 022 7662 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice  
    
4โรงพยาบาลเทพธารินทร์  กรุงเทพฯโทร. 02 348 7000  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
    
5โรงพยาบาลไทยนครินทร์  กรุงเทพฯโทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988
    
6โรงพยาบาลบางปะกอก 1  กรุงเทพฯโทร. 02 109 1111
7โรงพยาบาลบางปะกอก 9กรุงเทพฯโทร. 092 281 0262  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital   
    
8โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       กรุงเทพฯโทร. +662 011 4833 , +662 011 4899  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
9โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯโทร. 062-489-9594 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594
    
10โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินกรุงเทพฯโทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp
    
11โรงพยาบาลพญาไท 1  กรุงเทพฯโทร. 1772 
12โรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพฯโทร. 063 225 9095
13โรงพยาบาลพญาไท 3   กรุงเทพฯโทร. 1772 
14โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  กรุงเทพฯโทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
15โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  
16โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
17โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
18โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีกรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
19โรงพยาบาลสุขุมวิทกรุงเทพฯโทร 02 391 0011
 ภาคกลาง  
20โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    นนทบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
21โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2ปทุมธานีโทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline
    
22โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  สมุทรปราการโทร  089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
    
23โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการโทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
24โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการโทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
25โรงพยาบาลมหาชัย 1  สมุทรสาครโทร. 034 424 990-4  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
    
26โรงพยาบาลมหาชัย 2      สมุทรสาครผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital
 ภาคตะวันออก  
27โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรีโทร. 038 259 999  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital 
    
28โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  ชลบุรีโทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789
    
29โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    ชลบุรีโทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
    
30โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี    ชลบุรีโทร. 033 038 988 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele
   
 ภาคเหนือ  
31โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์โทร. 1254 กด 2  หรือ 
   ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan
32โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลกโทร 093-134-3366
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
33โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานครราชสีมาโทร. 044-015-999  ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @BANGKOKRATCHASIMA
    
34โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นโทร. 043-366-444 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @925lcmck
 ภาคใต้  
35โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  ภูเก็ตโทร. 076 254 425
36โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  ภูเก็ตโทร. 096 646 5208 หรือ
   ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
37โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  สงขลาโทร. 1719 หรือ 074 272 800
38โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  สุราษฎร์ธานีโทร. 077 956 789  ต่อ 1051,1061  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อเมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ