รมว.สุชาติ ส่งผู้ช่วยนั่งหัวโต๊ะระดมสมองแนวร่วม 62 หน่วยทำแผนพัฒนาแรงงานด้านการบินและโลจิสติกส์

ข่าวทั่วไป Wednesday February 15, 2023 16:01 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ ส่งผู้ช่วยนั่งหัวโต๊ะระดมสมองแนวร่วม 62 หน่วยทำแผนพัฒนาแรงงานด้านการบินและโลจิสติกส์

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ส่งนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผนึก 62 หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาแรงงานด้านการบินและโลจิสติกส์ ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 5 ปีไม่น้อยกว่า 6 แสนคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ พ.ศ.2566-2570 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากเป็นประธานการประชุมว่า ประเทศไทยมีที่ตั้งภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางอาเซียน มีจุดเชื่อมต่อกับจีนและอินเดีย ทำให้อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มีความโดดเด่นในการพัฒนาประเทศ กลายเป็นตลาดแรงงานให้แก่แรงงานที่มีทักษะฝีมือ ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย หน่วยภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 หน่วยงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาแรงงาน ได้รายงานผลดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 โดยมีแรงงานได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว จำนวน 21,212 คน จากเป้าหมาย 122,700 คน และในปีงบประมาณ 2567 มีแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในการพัฒนาแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการ ครอบคลุมตำแหน่งงานด้านระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ ทางอากาศ เป็นต้น และส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการมีงานทำกับสมาคมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อีกด้วย เป้าหมายดำเนินการ ในปี 2567 อีกจำนวน 15,220 คน

การประชุมยังพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ พ.ศ.2566-2570 โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มีการพัฒนาแรงงานด้านการขนส่งทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ทางถนน ด้านระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การให้บริการและกิจกรรมอื่นๆ ด้านโลจิสติกส์ แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยพัฒนากำลังคนไม่น้อยกว่า 6 แสนคน ซึ่งการประชุมช่วยให้แผนปฏิบัติการมีความสมบรูณ์มากขึ้น ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์การผลิตแรงงานป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ