"เบิร์ด-ธงไชย" ถ่ายทอด 5F เสน่ห์วัฒนธรรมผ่านบทเพลง "ฟ้อนทั้งน้ำตา" ผลักดัน SOFT POWER ความเป็นไทยให้ดังระดับโลก

ข่าวบันเทิง Thursday March 2, 2023 08:56 —ThaiPR.net

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดตัว เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอด อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สาธารณชนผ่านมิวสิควีดีโอเพลง "ฟ้อนทั้งน้ำตา" หนึ่งในผลงานภายใต้โครงการ THAI 5F SOFT POWER นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรม ทั้งอาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่นไทย มวยไทยและเทศกาลประเพณีไทย พร้อมมีภาพการสื่อสารและสปอตรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงาน แถลงข่าวเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงฟ้อนทั้งน้ำตา โดยศิลปิน ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) ภายใต้โครงการ THAI 5F SOFT POWER โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) ศิลปิน ผู้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ สื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณชั้น LOBBY อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส (GMM Grammy Place)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า "ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายผลักดัน Soft Power ความเป็นไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่ F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลกเพื่อ ช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาท จากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นการ รีสตาร์ทประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ สำหรับโครงการ THAI 5F SOFT POWER เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนและประชาชนให้ความสำคัญ ร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว อีกทั้งการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลก"

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า "กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับการขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทย ต้องผลักดันทุกสาขาให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยในครั้งนี้ ได้ยกระดับงานวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอดสู่สาธารณชน จึงได้จัดโครงการ THAI 5F SOFT POWER ขึ้น โดยนำเพลงมาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรม 5F ขับร้องโดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่สาธารณชนให้ความสนใจและยอมรับ อีกทั้ง มีความสามารถในการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีโลกและภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว สอดคล้อง การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วย"

นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ได้มีส่วนผลักดันโครงการ "THAI 5F SOFT POWER"ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกระดับงานวัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น สื่อเพลง และสื่อบุคคล (Influencer) โดยได้ศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน อย่างพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ มาเป็นศิลปินถ่ายทอดผลงานที่สอดแทรกไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมไทย โดยมิวสิควิดีโอเพลง ฟ้อนทั้งน้ำตาที่กำลังจะเผยแพร่ ได้นำเสนอเรื่องราวของ 5F อย่างครบถ้วน ในเรื่องของ 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3) การออกแบบ แฟชั่นไทย (Fashion) 4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) 5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) ขณะเดียวกันก็ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง การแพร่ภาพและกระจายเสียง ไปยังช่องทางการสื่อสาร ที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ในขบวนรถไฟฟ้า BTS และโมบายแอพพลิเคชันเพลิน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิวสิควิดีโอเพลงฟ้อนทั้งน้ำตา จะช่วยสร้างความสุข สนุกสนานให้กับคนไทย และสร้างวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจฐานราก ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทุนวัฒนธรรมหรือ SoftPower ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในอนาคตข้างหน้าต่อไป"

ด้าน เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า "ในฐานะคนไทย เบิร์ดรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเรา ที่มีความสวยงาม โดดเด่น ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ เบิร์ดรวมทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด อยากให้พวกเราทุกคนมาช่วยกันสืบสานความเป็นไทยที่เราภูมิใจแบบนี้เอาไว้ ซึ่งไม่ได้มีแค่วัฒนธรรม 5F เท่านั้นครับ จริงๆยังมีวัฒนธรรมไทยที่เป็น Soft Power อีกมากมาย อยากให้ทุกคนมาช่วยกันผลักดัน ให้ไปสู่ระดับโลก และขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติเลือกเบิร์ดได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งครับ"

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม KICK-OFF : ขวัญเอยขวัญมา กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมรับขวัญคนไทย จากเหตุการณ์ covid-19 ด้วย 5F ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง โดยจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรม หน้างานคอนเสิร์ต Singing Bird ครั้งที่ 2 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ร่วมชมนิทรรศการในงานกว่า 30,000 คน ใน 3 รอบการแสดง

สำหรับการเปิดตัวมิวสิควีดีโอเพลง "ฟ้อนทั้งน้ำตา" โดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในผลงานภายใต้โครงการ THAI 5F SOFT POWER ของกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรม 5F ผ่านเพลง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติภาษา ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ โดยมิวสิควีดีโอดังกล่าวได้ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย นอกจากนี้ยังมี ภาพการสื่อสารหลักของโครงการฯ โดยรณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมการสื่อสารทุกมิติ

ลำดับถัดไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุด ความเป็นไทยที่เราภูมิใจ โดยจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ THAI 5F ทั้ง 5 เวอร์ชั่น โดยมี เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอความงดงามของวัฒนธรรมแต่ละด้านให้ได้ชม พร้อมด้วยภาพการสื่อสารหลักของโครงการฯทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านอาหาร (Food) นำเสนอ วัฒนธรรมการกินอาหารไทยและสุดยอดอาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 2.ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) นำเสนอวัฒนธรรมการแสดงภาพยนตร์ และละครไทย สถานที่ยอดนิยมในประเทศไทย ที่ต่างประเทศมักเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ทำให้สถานที่สวยงามของไทยเป็นที่รู้จัก กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 3.ด้านการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) นำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ 4 ภูมิภาค รวมทั้ง ผ้าไหมไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 4.ด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) นำเสนอ ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย คือ มวยไทย โดยกินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records : GWR) ได้บันทึกว่าประเทศไทยมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์ และโชว์แม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกกว่า 3,660 คน และ 5.ด้านเทศกาลประเพณีไทย (Festival) นำเสนอวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีไทยทั้ง 10 อันดับที่ดีสุดของประเทศไทย ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกและเป็น Soft Power ที่ช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลก

ผู้สนใจสามารถสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยทั้ง 5 ด้านในมิวสิควีดีโอเพลง ฟ้อนทั้งน้ำตา ผ่านทาง YouTube GMM Grammy Official, Facebook : GMM Grammy, Facebook : Bird Thongchai ได้แล้ววันนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ