สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน

ข่าวทั่วไป Thursday March 16, 2023 13:44 —ThaiPR.net

สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (KOSEN) รุ่นที่ 6 จำนวน 24 คน ซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น National Institute of Technology (KOSEN) เป็นเวลา 7 ปี โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้บริหารร่วมในงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

คุณหญิงกัลยาได้ฝากเรื่องความสำคัญของ STEAM Education ในชีวิตประจำวัน และให้ขอให้นักเรียนทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถทั้งสำหรับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการไทยโคเซ็น) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาหลักสูตรโคเซ็นที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี โดยฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับการผลิตในอุตสาหกรรม เก่งงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม มุ่งผลิตกำลังคนรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากต่างชาติและการขยายตัวทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ