สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2566 " ยุติวัณโรค เราทำได้ " (Yes! We Can End TB)

ข่าวทั่วไป Friday March 17, 2023 13:56 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2566

24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ภายใต้ประเด็น "ยุติวัณโรค เราทำได้" ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมมือกันในการยุติวัณโรคด้วยมือเรา โดยเร่งค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว และใช้สูตรยาตามมาตรฐานสากล

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ จำนวน 87,759 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ จำนวน 29,421 ราย ในปี 2566 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มีเป้าหมายในการดำเนินงานการค้นให้พบและรักษาหาย ให้ได้ร้อยละ 90 สำหรับสถานการณ์วัณโรคเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2566 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงเช่นกัน โดยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ จำนวน 4,592, 4,301, 3,842, 3,839 และ 1,869 ราย ตามลำดับ

"วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" ซึ่งต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษาที่หายขาด โดยปัจจุบันองค์การอนามัยโลกสนับสนุนการใช้ VOT (Video-Observed Treatment) หรือการรับประทานยาผ่านวิดีโอคอล มาแทนการทำ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) ซึ่งเป็นวิธีที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำกับการกินยาต่อหน้า ทำให้สามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ลดลงด้วย

นายแพทย์เฉลิมพล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วันวัณโรคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปีนั้น ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนสื่อและแผ่นความรู้เรื่องวัณโรคแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 และประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี ขึ้นไปที่มีโรคร่วม ผู้ติดสุราเรื้อรัง บุคลากรสาธารณสุข เข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรค เพื่อนำเข้าระบบรักษาอย่างรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ