วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

ข่าวทั่วไป Wednesday March 29, 2023 13:17 —ThaiPR.net

วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, sDOs) ประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เรื่อง วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ เสนอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาประกาศใช้ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ใช้ หรือนักวิชาการ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  และ  online  ผ่านโปรแกรม Zoom

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 0 2579 1121 ต่อ 3205, 3209 (วิสะนี, ภัทรพร, พรธีรา)

หรือ E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ