"รัตนแห่งจุฬาฯ" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

ข่าวทั่วไป Friday March 31, 2023 10:56 —ThaiPR.net

"รัตนแห่งจุฬาฯ" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ภายใต้แนวคิด "พัฒนาคน พัฒนาความคิด และพัฒนาชีวิตเพื่อความยั่งยืน

"...งานที่ทำนั้นถ้าเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ที่จริงก็คือให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมสั่งสอน เพื่อให้มีความรู้และพัฒนาความสามารถ ทั้งคุณงามความดีที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อญาติพี่น้อง ครอบครัว และต่อสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติหรือทั้งโลก ถือว่านี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์..." พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อสะท้อนพระราชปณิธาณในการทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับ "คน" ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ร่วมกันจัด นิทรรศการ "รัตนแห่งจุฬาฯ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ยังได้จัดกิจกรรมการเสวนา ชุด "๕ ทศวรรษ รัตนแห่งอักษรศาสตร์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีที่ทรงศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ หัวข้อเสวนาว่าด้วยความยั่งยืน ได้แก่ พระญาณทัศน์ด้านการศึกษากับการพัฒนาคนและวิชาการ โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ รองประธานมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ และอดีตคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พรรณไม้อักษรฯ พฤกษศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ผอ.ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อปัญญาของสังคม โดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และอดีตผอ.สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นไหมทองถักทอร้อยรัดพลังจุฬาฯ พลังท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภูมิศาสตร์โอลิมปิกและภาษาศาสตร์โอลิมปิกกับการสร้างคนรุ่นใหม่ โดย รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และรศ.ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๔๕ น.

ภายในงานยังมีการออกร้านโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้า ได้แก่ ร้านภัทรพัฒน์, ร้านปรุงสารพัด รวมถึง มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านค้าจากนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีร้าน C Asean ที่ร่วมจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร้าน Lemon Farm จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิกคุณภาพสูง สนับสนุนการปลูกเกษตรอินทรีย์ พร้อมให้ราคาที่เป็นธรรม (Fair price) แก่เกษตรกร อีกด้วย

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ "รัตนแห่งจุฬาฯ" ร่วมฟังการเสวนา และสนับสนุนร้านค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน ถึง ๓ เมษายนนี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ