กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดประตูระบายน้ำเข้ามาถ่ายเทในคลองสายหลัก

ข่าวทั่วไป Monday April 10, 2023 15:34 —ThaiPR.net

กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดประตูระบายน้ำเข้ามาถ่ายเทในคลองสายหลัก

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวกรณีควบคุมมลพิษ (คพ.) ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยระบุน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปลอดภัยเพียงพอต่อการนำมาเล่นสงกรานต์ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนน.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนที่จะเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อนำน้ำเข้ามาไหลเวียนถ่ายเทน้ำตามคลองสายหลักต่าง ๆ ให้น้ำตามคลองมีคุณภาพและไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน หรือชุมชนที่อาศัยตามแนวคลอง ขณะเดียวกันได้บูรณาการฐานข้อมูลด้านน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงวางแผนการฟื้นฟูคุณภาพน้ำต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของ กทม. ปัจจุบัน กทม.มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำดี จำนวน 8 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1.12 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียอีก 10 โครงการ แบ่งเป็น โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ 4 โครงการ และโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ 6 โครงการ โดยอยู่ในพื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 2 แห่ง และพื้นที่บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม 4 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการดังกล่าวจะรับน้ำเสียได้เพิ่มเติมอีก 724,730 ลบ.ม./วัน คาดว่าภายในปี 2570 กทม.จะสามารถรองรับน้ำเสียจากชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บูรณาการความร่วมมือ เพื่อบำบัดน้ำเสียในระยะเร่งด่วน โดยส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องมาตั้งแต่ปี 2565 บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบ

ทั้งนี้ กทม.ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคุณภาพน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเน้นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล เข้าถึงง่าย และเกิดความเข้าใจ ความตระหนักรู้ พร้อมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มขึ้น รวมถึงให้คำแนะนำการนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยผ่านเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต ตลอดจนเสียงตามสายภายในชุมชน เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ