ผู้ถือหุ้น "DOD" ไฟเขียว เพิ่มทุน 71.94 ล้านหุ้น ผ่านฉลุย พร้อมอนุมัติ เสนอขาย PP - RO - หุ้นกู้ - ซื้อธุรกิจใหม่เสริมทัพความแข็งแกร่ง

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 19, 2023 16:22 —ThaiPR.net

ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค "DOD" ไฟเขียวอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน 71.94 ล้านหุ้น รองรับการเสนอขายหุ้น PP - RO และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 พร้อมออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท เสนอขายภายในประเทศทั้งประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน พร้อมอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าซื้อขายหุ้นในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด("AWL") ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" สู่การเสริมทัพความแข็งแกร่งของรายได้ในอนาคต

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ "DOD" ผู้ดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ODM) จากสารสกัดธรรมชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 71.94 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 615 ล้านหุ้น เป็น 686.94 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 24.39 ล้านหุ้น ที่ระดับราคา 4.10 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท และเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วน (RO) จำนวน 25.55 ล้านหุ้น ที่ราคา 4 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 102 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2") จำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น

อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการขยายและต่อยอดให้กับกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะนำไปขยายกิจการตามกลยุทธ์ของบริษัทฯที่จะมุ่งพัฒนาตลาดแบรนด์ของตนเอง (Own Brands) เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการรับจ้างผลิตให้แก่แบรนด์ของลูกค้าเท่านั้น จึงมุ่งเข้าไปลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด ("AWL") ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยโดยจัดจำหน่ายในหลายประเทศในเอเชีย ในปัจจุบัน AWL เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด (บริษัทย่อย) จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน AWL ในสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 90 ล้านบาท จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใน AWL คาดว่าจะผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่า 30% ต่อปี และมีระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) ไม่เกิน 5 ปี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ