กทม.ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

ข่าวทั่วไป Monday May 15, 2023 13:34 —ThaiPR.net

กทม.ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนน.ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของ กทม. รวมถึงปัญหาต้นไม้ใหญ่หักโค่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โค่นล้ม และปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันได้เร่งลดระดับน้ำในคูคลอง บ่อสูบน้ำ และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ จัดเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้าพื้นที่ขณะที่ฝนเริ่มตก พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ตรวจสอบเร่งระบายน้ำตามจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงและบริเวณอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ จัดเก็บขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบแก้ไขเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ

อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลไทม์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ หากประสบเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนผ่านเว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/, www.prbangkok.com, Facebook : @BKK.BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter : @BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับแจ้งเหตุปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร.02 248 5115 หรือแจ้งผ่านระบบทราฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) และสายด่วน กทม.1555

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวว่า สปภ.ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันได้ขอให้ผู้อำนวยการเขต ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทม.สำรวจความเสียหายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายและออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน หากมีพายุฝนและลมกระโชกแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อขอรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยจากพายุ หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ