มกอช. จับมือ อ.ต.ก. จัดกิจกรรมรณรงค์ World Food Safety Day

ข่าวทั่วไป Tuesday May 16, 2023 16:49 —ThaiPR.net

มกอช. จับมือ อ.ต.ก. จัดกิจกรรมรณรงค์ World Food Safety Day

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นางสาวนลินทิพย์ เพณี เลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมรรรงค์ในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) ในการลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหาร ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทั้งนี้ นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. มอบหมายให้นางสาวศรีไพร มืดมาก ตำแหน่งฝ่ายบริหารงาน 7 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การมอบป้าย Q ให้กับร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 17 ร้าน การเยี่ยมชมตลาด พร้อมจัดขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ (Troop) ด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก.

สืบเนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก หรือ World Food Safety Day โดยในปี 2566 กำหนดหัวข้อการจัดงาน คือ "Food Standards Save Lives" ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ในการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ประเด็นเกษตรปลอดภัย ที่มุ่งเน้นยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้มีความปลอดภัย ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพมาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ และ อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร โดย อ.ต.ก. ให้ความสำคัญในการปรับปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ทั้งนี้ มกอช.ได้เข้ามาตรวจสอบควบคุมมาตรฐาน และทำการมอบป้าย Q ให้กับร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. ที่ผ่านการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจและตลาดมีแผงร้านค้าของ มกอช. ซึ่งเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ ความปลอดภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ