พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร "เรียนป.ตรีพยาบาลควบป.โทการจัดการ" สร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร

ข่าวทั่วไป Thursday May 18, 2023 10:05 —ThaiPR.net

พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังสร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร เปิดตัวหลักสูตร "โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1" หรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (Bachelor of Nursing Science) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (Master of Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา การวิจัย การพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพและความสามารถแบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์ กับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและทักษะการเป็นผู้นำทางการบริหาร เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรผู้นำทางการบริหารการพยาบาล เพื่อให้สอดรับในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการฯ ตอบโจทย์กับยุคของ Digital ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถจบป.ตรีพยาบาลควบป.โท การจัดการ ภายในระยะเวลา 5 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexi Curriculum) ร่วมกันระหว่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพยาบาลควบคู่ทักษะด้านการเป็นผู้บริหารและการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การวางแผน การตลาด การกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/index.html หรือโทร. 02-4415333 ต่อ 2122-2125


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ