ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566

ข่าวทั่วไป Friday May 19, 2023 09:48 —ThaiPR.net

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566

เร็วๆ นี้ (16 พฤษภาคม 2566) ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566 โดยมี นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด( มหาชน) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC1111 ประจำปี 2566 ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งแบบ onsite และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ online เพื่อให้เครือข่ายภาครัฐได้รับทราบผลการปฏิบัติภารกิจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และคำนึงถึงความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลเครือข่ายภาครัฐ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ประสานงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน รวมถึงแนวทางปฏิบัติงาน การให้บริการ Contact Center

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) กำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมอบหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ภารกิจสำคัญ คือการทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ปัจจุบันข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลบริการ ข้อมูลการติดต่อข่าวสาร รวมถึงบริการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง ส่วนงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการอื่น ๆ GCC 1111 ได้ดำเนินการยกระดับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนให้เป็น GCC 1111 อัจฉริยะ เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญในการให้บริการผ่าน สื่อออนไลน์มากขึ้น การเข้าถึงช่องทาง GCC 1111 ของประชาชน มีหลากหลายช่องทาง โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน ทั้งทางระบบโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์ (website) การสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ (Web Chat) และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ ช่องทาง Facebook ,Twitter , Instagram , Pantip และเพิ่มช่องทางในการรับการประสานงานจากภาคประชาชน โดยการนำเทคโนโลยี Voice Bot ผ่านช่องทางโทรศัพท์และ Chat Bot มาใช้ มีระบบการค้นหาข้อมูล (Search Engine) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.gcc.go.th เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ