วว. จัดประชุม Supplier day 2023 มุ่งสื่อสารกับคู่ค้า พร้อมแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย /การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

ข่าวทั่วไป Friday May 19, 2023 16:58 —ThaiPR.net

วว. จัดประชุม Supplier day 2023 มุ่งสื่อสารกับคู่ค้า พร้อมแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย /การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานเปิดการประชุม "Supplier day 2023 : Procurement for Equality, Sustainable Through Collaboration" ซึ่งจัดโดย สำนักบริหารการคลัง วว. เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ วว. อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงาน รวมถึงการแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตลอดจนรับฟังเสียงจากคู่ค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ วว. ต่อไป

โอกาสนี้ นางสาวถนอมจิต วนวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับITA กับแนวทางปฏิบัติอย่างไรสำหรับคู่ค้า" และนางวิจารณา ศรีทนุ ผู้อำนวยกองพัสดุและคลังพัสดุ พร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ส่งมอบสินค้าและบริการของ วว. ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลอง5 ปทุมธานี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ