ไทยพีบีเอส รับรางวัล "เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG"

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday May 30, 2023 13:48 —ThaiPR.net

ไทยพีบีเอส รับรางวัล

เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ได้รับรางวัล "เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)" แพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล สะท้อนถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ พร้อมด้วยนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล เป็นตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 หน่วยงาน จาก 121 ผลงาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ ที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ตามหลักเกณฑ์ ที่มี 13 องค์ประกอบในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมกับโปรแกรมในการทดสอบ รวมถึงได้รับการตรวจโดยคนพิการโดยตรง

นายอนุพงษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้และบริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น หากเพียงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือใช้งานได้ไม่สะดวก อาทิ คนตาบอด สายตาเลือนราง คนหูหนวก เป็นต้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและอุปสรรคในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสตระหนักถึงผลกระทบที่มาจากความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) จึงมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ พัฒนาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคพร้อมส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ไทยพีบีเอส ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ทุกคนทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงตามมาตรฐาน WCAG ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ ได้กล่าวอีกว่า "ไทยพีบีเอส ยังมุ่งมั่นการเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ ภายใต้แนวคิดหลัก "สื่อสาธารณะ คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน" โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมการเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาที่จะร่วมเป็นทางออกของสังคมไปด้วยกัน รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงข่าวสาร ความรู้ สาระประโยชน์ และสาระบันเทิง ได้อย่างเท่าทันและเท่าเทียมไปด้วยกัน" และด้วยบริบทการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ทำให้วิธีการรับสื่อมีความหลากหลาย ดังนั้น นอกจากไทยพีบีเอสจะพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเติมเต็มด้วยการพัฒนาคอนเทนต์และใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้เกิดนวัตกรรมสื่อเพื่อกลุ่มเปราะบาง อาทิ

  • บริการ Big Sign ภาษามือ ใหญ่เต็มจอ

- แนะนำบริการ https://youtu.be/70nFc-DVF6k

- บทสัมภาษณ์ทำไมต้องเป็น Big Sign https://youtu.be/_vHUZ-wDZQ0

- แนะนำบริการช่วงโควิด-19 https://youtu.be/R88i6m_kxGI

- Feedback จากคนหูหนวก https://youtu.be/o8Ci8S4_fxI

  • บริการ อ่านข่าวให้ฟัง

- Text to Speech ทำงานอย่างไร? https://youtu.be/XQ-i81TipZE

  • Thai PBS Podcast

- รู้จักกับไทยพีบีเอสพอดคาสต์ https://youtu.be/D7LoQoDxWsk

และสามารถติดตามทุกผลงานได้ทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทางออนไลน์

  • Website thaipbs.or.th
  • Application Thai PBS, VIPA
  • Social Media Thai PBS [Facebook, YouTube, Twitter, LINE, TikTok, Instagram]

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ