คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย

ข่าวทั่วไป Thursday June 1, 2023 10:39 —ThaiPR.net

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ The Top-ranked Business School with Triple Crown Accreditation ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ วิจัยและคุณภาพการศึกษาให้เทียบชั้นในระดับนานาชาติ นอกจากคณะจะได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2023 ให้ครองอันดับ 1 ของประเทศไทยในสองสาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ สาขา Accounting & Finance และ Business & Management แล้ว ล่าสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยโดยได้รับการรับรอง (Accreditation) ยืนยันคุณภาพการศึกษาระดับโลกทางด้านบริหารธุรกิจจาก 3 สถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (Triple Crown Accreditation) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กัน

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า สามสถาบันชั้นนำที่ให้การรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกอบด้วย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) และ The EFMD Quality Improvement System (EQUIS) ซึ่งทั่วโลกมีสถาบันอุดมศึกษาที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจไม่ถึง 100 สถาบันจากมากกว่า 20,000 สถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสามสถาบัน หรือที่เรียกกันว่า Triple Crown ทำให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็น Topทางด้าน Business School จาก 3 สถาบันที่รับรองคุณภาพการศึกษาระดับโลกทางด้านบริหารธุรกิจ และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยจาก QS World University Rankings by Subject 2023

ศ.ดร.วิเลิศเผยถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเกิดจากความก้าวล้ำทางด้านการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ทางคณะมีการปรับคุณภาพการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทันโลก ในส่วนของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นนิสิตที่มีคุณภาพระดับดีเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้คณะยังมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab) โรงละครทางการจัดการเภตราลัย (Management Theatre) ซึ่งเป็นโรงละครที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกทักษะในการนำเสนอ รวมทั้งมีการจัดตั้ง Chula Business Enterprise ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานและลงมือปฏิบัติจริง

ศ.ดร.วิเลิศกล่าวถึงความโดดเด่นของคณะว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็น most connected business school ที่เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกจำนวนมาก คณะมี MOU กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ช่วยเกื้อหนุนในด้านต่างๆ เช่น การส่งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ทั้งงบประมาณและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ตลอดจนมีอาจารย์ทั้งชาวไทยและอาจารย์ต่างชาติที่มีคุณภาพ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นิสิตออกไปประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมานิสิตในคณะสามารถกวาดรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย ทั้งนี้ คณะมี Case Club ที่สอนให้นิสิตวิเคราะห์และเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมีการส่งเสริมให้นิสิตทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และให้นิสิตออกไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทางคณะฯ ได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้ร่วมวิจัยกับองค์กรระดับโลก World Economic Forum ผลิตงานวิจัย The Global Competitiveness Report , The Future of Jobs, The Travel & Tourism Competitiveness Report, Global Gender Gap Report, The Global Risks Report, Markets of Tomorrow Report เพื่อชี้นำเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในอนาคตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีโครงการพัฒนาคณะอย่างก้าวกระโดด เพื่อทำให้ Chulalongkorn Business School เป็น Real Business in the School เป็นศูนย์กลางด้านการสอนบริหารธุรกิจที่ก้าวล้ำและลงลึก โดยมีโครงการช่วยเหลือสังคมเกษตรกรไทย มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับวิสาหกิจชุมชน SME โครงการที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ทำให้คณะเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนระดับนานาชาติมากขึ้น

"คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จะรักษาความเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในกลุ่มระดับต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการได้รับการรับรอง Accredited จาก 3 สถาบันรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจของโลก ในฐานะที่เป็น The Top Business School with the Triple Crown Accreditation" ศ.ดร.วิเลิศกล่าวในที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ