รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

ข่าวทั่วไป Friday June 2, 2023 14:14 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รับกระแสพลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงได้ ประกอบกับอากาศประเทศไทยในปัจจุบันที่ร้อนขึ้น ทำให้ประชาชนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงหันมาสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มของภาคเกษตรกร ช่างทั่วไป และผู้ประกอบการที่จะขายโซลาร์เซลล์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดต่อไป ซึ่งได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่พบปะประชาชน และเน้นย้ำหน่วยงานที่ดำเนินการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการมีงานทำของผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนั้น ในครั้งนี้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการฝึกเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ที่ผ่านการฝึกสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าหรือในภาคการเกษตรได้ รวมถึงยังสามารถรับจ้างติดตั้งและรับซ่อมบำรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ปี 2565 -2566 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วกว่า 5,000 คน หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม เช่น การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งและใช้งานโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น "การใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทางเลือกกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลาย รวมถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้อาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ที่สนใจนำความรู้ไปประกอบอาชีพนี้จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ" นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ