วันสิ่งแวดล้อมโลก แม็คโครชูโครงการพลังงานสะอาด พร้อมเดินหน้าด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573

ข่าวทั่วไป Tuesday June 6, 2023 09:05 —ThaiPR.net

วันสิ่งแวดล้อมโลก แม็คโครชูโครงการพลังงานสะอาด พร้อมเดินหน้าด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้นำธุรกิจค้าส่งแม็คโคร เร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตอบกระแสรักษ์โลก มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรมตลอดกระบวนการ พร้อมลดปริมาณขยะอาหาร และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน แม็คโครได้เร่งขับเคลื่อนโครงการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ดำเนินการไปแล้ว 76 สาขา จาก 153 สาขาทั่วประเทศ คาดว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 24,621 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังเดินหน้าเพิ่มจำนวนการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง

"สำหรับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) คาดว่าในปี 2567 จะครอบคลุมกว่า 115 สาขา ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 37,046 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  นอกจากนี้ยังวางแผนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าใช้รถขนส่งพลังงานสะอาด หรือรถไฟฟ้า (EV) มากกว่า 300 คัน หรือกว่า 150,000 เที่ยวต่อปี ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 2,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 114,000 ต้น"

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • การลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ สำหรับขยะอาหารส่วนเกิน แม็คโคร มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่ากับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่งต่อ ผัก ผลไม้ และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ เพื่อเป็นอาหารสัตว์, นำผัก ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งจำหน่ายไม่ได้แล้วแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM), รวมถึงบริจาคเศษอาหารเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อเป็น ประโยชน์สาธารณะ
  • การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการบริหารจัดการระบบทำความเย็นและน้ำยาทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • โครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ซึ่งแม็คโคร ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ปลุกกระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และได้ประกาศหยุดขายโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในทุกสาขาทั่วประเทศ ส่งผลให้ช่วยลดขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปได้ถึง 107 ล้านชิ้น หรือเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น

"นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าในการรักษาสมดุลระบบนิเวศไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นธุรกิจค้าส่งรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่" นางศิริพร กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ