มกอช. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ TH-RASFF

ข่าวทั่วไป Monday June 26, 2023 08:57 —ThaiPR.net

มกอช. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ TH-RASFF

มกอช. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ TH-RASFF เพื่อยกระดับการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นายพิศาล พงศาพิชญ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 "Smart Medical Science: Health for Wealth" เรื่อง ความเสี่ยงความปลอดภัยอาหารและโรคที่เกิดจากอาหาร จากข้อมูลสู่การจัดการ ภายใต้หัวข้อ "Alert: TH-RASFF (Thailand Rapid Alert System for Food and Feed)" ร่วมกับผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบ THRASFF เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และ มกอช. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแก่ผู้บริโภค ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารทั้งในส่วนของสินค้านำเข้า สินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ สินค้าที่ตรวจก่อนการส่งออก และสินค้าที่มีการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ นอกจากนี้ ระบบ THRASFF จะเป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาหารและอาหารสัตว์ผ่านแดนกับระบบ ARASFF ของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยภายในภูมิภาคอีกด้วย

อย่างไรก็ดี งานเสวนาดังกล่าวถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภครับทราบถึงระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร นำไปสู่การยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศและมั่นใจได้ว่าสินค้าอาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มผลิตจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ