บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) และ บิทคับเชน MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ CBS

ข่าวทั่วไป Tuesday June 27, 2023 15:22 —ThaiPR.net

บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) และ บิทคับเชน MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ CBS

บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) และ บิทคับเชน MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ CBS โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน

บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ภายใต้เครือสหพัฒน์ โดย นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (Chulalongkorn Business School) โดย ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด โดย นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ CBS โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน ณ Bitkub M Social ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอร์เทียร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

ปัจจุบันปัญหาการสวมสิทธิ์หรือการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและสร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ส่งผลให้สังคมเสียประโยชน์อย่างยาวนาน อาทิ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อประกอบการใช้สมัครงานหรือการศึกษาต่อ การปลอมบัตรประจำตัวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรขององค์กร เป็นต้น  โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือขาดฐานข้อมูลที่มีระบบตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถืออย่างสะดวก จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการตรวจสอบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่สังคมที่เชื่อถือได้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ในการร่วมมือครั้งนี้จะได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาด้านการปลอมแปลงเอกสารและ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตรวจสอบประวัติการออกเอกสารผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชน ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ออกโดย Chulalongkorn Business School (CBS) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางผ่าน Certifile ไม่สามารถปลอมแปลงได้ และยากแก่การเจาะฐานข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ผ่านมาตรฐาน KAP-721 บนเครือข่าย Bitkub Chain ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเทียบเท่ากับ ERC-721 ของเครือข่าย Ethereum ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงและตรวจสอบธุรกรรมได้บน BKC Scan สามารถลดขั้นตอนการทำงานในกระบวนการตรวจสอบเอกสารซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและเวลาดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันระบบงานเอกสารสู่ความเป็น Paperless ได้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CBS ที่ใส่ใจในด้านผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ได้ให้ความเห็นว่าทาง CBS มีความสนใจและมีแนวคิดที่จะนำแพลตฟอร์มมาใช้ในการทำ Mastery Transcript เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการจากการทำกิจกรรมของนิสิต การออกใบประกาศต่าง ๆ ในโครงการอบรมระดับ Non-Degree ของ CBS และสร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลสำหรับทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิด Lifelong Learning กับผู้เรียนที่ไม่จำกัดเพียงในประเทศแต่ยังสามารถใช้งานได้ในระดับ Global อีกด้วย

ทั้งนี้ นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงมุมมองของเครือสหพัฒน์ภายใต้การนำของคุณบุณยสิทธิ  โชควัฒนา ประธานเครือ โดยคุณบุณยสิทธิมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ Digital Transformation เป็นอย่างมาก อนึ่งบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทภายในเครือ จึงพัฒนา Solutions เพื่อตอบสนองแนวคิดของคุณบุณยสิทธิให้เกิดขึ้นจริงโดยเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เครือสหพัฒน์จะสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพที่แท้จริงและเหมาะสมต่อองค์กรได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Panel Discussion ซึ่งเป็นการแชร์มุมมองของผู้บริหารจาก Chula Business School และบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัดเกี่ยวกับโปรเจกต์ Certifile รวมถึงได้รับเกียรติจาก นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ามาร่วมสนทนาและให้ความเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและศักยภาพที่จะยกระดับการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากบล็อกเชน โดยมีมุมมองว่าการพัฒนาโครงการที่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานนี้ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมและก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในเวทีโลก

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้ที่ www.certifile.io

และบิทคับเชนได้ที่ 

Website : https://www.bitkubchain.com/ Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial 

Medium: https://medium.com/bitkubchain Twitter : https://twitter.com/bitkubchain 

Discord : https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ